05:42
05:52
01:05
04:27
07:02
08:16

agensi 1 agensi 1 agensi 1 agensi 1

Saiz Teks A- A A+
A A A
 | 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BAGI CAWANGAN KEBAJIKAN SAUDARA BARU, 
BAHAGIAN PENGURUSAN DAKWAH BAGI BULAN JUN 2022

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN

KAEDAH PENGUKURAN

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT SASARAN

JUMLAH TIDAK MENCAPAI SASARAN

PENCAPAIAN

Pengeluaran Kad Akuan Masuk Islam Dalam 15 minit

Berdasarkan kepada kes
82 (Surat Perakuan Masuk Islam)
0

100%


Mengesan Status Berdaftar Saudara Muslim Di Wilayah Perkhidmatan Dalam Masa 5 minit


Berdasarkan kepada kes

7

0

100%
Mengeluarkan Statistik PengIslaman Dalam Tempoh 5 minit


Berdasarkan kepada kes

3

0

100%
Urusan Pengislaman dan Pendaftaran Pengislaman Dilakukan Dalam Tempoh 1 jam Berdasarkan kepada kes 53 0 100%

 

 

Cetak   Emel