05:39
05:49
01:14
04:39
07:23
08:38

agensi 1 agensi 1 agensi 1 agensi 1

Saiz Teks A- A A+
A A A
 | 

Bahagian: Khidmat Pengurusan

CAWANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

PENGENALAN
 
Cawangan Teknologi Maklumat (CTM) satu unit baru di bawah Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP), Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Cawangan ini ditubuhkan pada 13 Disember 2007.

 
FUNGSI ICT
 
1. Pengurusan Operasi & Teknikal ICT:
Pelaksanaan khidmat sokongan teknikal, pengurusan dan penyelenggaraan aset ICT.
 
2. Pengurusan Aplikasi:
Merancang keperluan dan pelaksanaan sistem aplikasi baru, penambahbaikan/penyelenggaraan aplikasi sedia ada serta pengurusan emel dan Portal Jabatan.
 
3. Pengurusan Infrastruktur Rangkaian ICT:
Menyelaras kefungsian perkhidmatan rangkaian dan perihal keselamatan ICT.
 
4. Tadbir Urus ICT:
Melaksana pengurusan pentadbiran ICT yang meliputi perancangan strategik, perolehan, latihan, aset dan pemantauan projek.
 

Proses Kerja
Piagam Pelanggan ICT
 

 


Cetak   Emel