W3C Tema Biru Tema Jingga Tema Merah Tema Hijau Besarkan Tulisan Kecilkan Tulisan Warna Font Warna Font Warna Font Kembali Kepada Asal
17 ﺟﻤاﺪ ﺍﻷﺧﻴﺭ Jamadilakhir 1435

Proses Kerja Pengeluaran Barang

Langkah

Proses Kerja
  1 Terima Borang Permohonan Stok (KEW.PS-11) daripada pemohon.
  2 Semak Borang Permohonan Stok lengkap @ tidak :
  • No. KOD
  • Perihal Stok
  • Kuantiti Dipesan
  • Tandatangan Pemohon 
  2b Jika permohonan tidak lengkap kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan.
  3 Jika lengkap terus ke proses 4
  4 Lulus dan Tandatangan Borang Permohonan Stok
  5 Periksa baki stok
  5 Jika mencukupi, terus ke Proses 6
  5a Jika tidak mencukupi :
  •  Maklumkan kepada pemohon.
  • Kemukakan permohonan perolehan stok kepada Unit Perolehan.
  6 Keluarkan stok dan kemukakan kepada pemohon
  7 Kemaskini baki stok dalam Kad Petak (KEW.PS-4)
  8 Kemaskini baki stok dalam Kad Kawalan Stok (KEW.PS-3)
  9 Failkan Borang Permohonan Stok (KEW.PS-11)
  10 Semak dan Periksa Baki Fizikal Stok
  10a Jika tepat, terus ke Proses 11 
  10b Jika tidak tepat, semak semula Borang Permohonan Stok (KEW.PS-11)
  11 Tandatangan Kad Petak (KEW.PS-4) dan Kad Kawalan Stok (KEW.PS-3) 
  12 Simpan kad di tempat asal

TEXT_SIZE