W3C Tema Biru Tema Jingga Tema Merah Tema Hijau Besarkan Tulisan Kecilkan Tulisan Warna Font Warna Font Warna Font Kembali Kepada Asal
24 ﺟﻤاﺪ ﺍﻷﺧﻴﺭ Jamadilakhir 1435
Cawangan Nikah Cerai dan Ruju'

Fungsi Cawangan

  1. Memastikan urusan pernikahan, perceraian dan ruju' dibuat mengikut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).
  2. Memberikan perkhidmatan yang berkesan kepada masyarakat dalam urusan perkahwinan, perceraian dan ruju' di Wilayah Persekutuan.
  3. Bertanggungjawab menjalankan penyeliaan dan kawalan terhadap pengeluaran dan pendaftaran sijil nikah, cerai dan ruju' di Wilayah Persekutuan.
  4. Memberi khidmat nasihat serta panduan kepada orang ramai berkaitan persoalan hukum dan prosedur perkahwinan, pendaftaran perceraian dan ruju' di Wilayah Persekutuan.
  5. Menjadi urusetia kepada aktiviti yang dijalankan oleh Unit.
  6. Menyediakan laporan tahunan aktiviti Unit Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju'.
  7. Mengurus perlantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar Kanan, Pendaftar dan Penolong Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju’ orang Islam Wilayah Persekutuan.
TEXT_SIZE