Penguatkuasaan

Bahagian penguatkuasaan merupakan satu bahagian di JAWI yang berperanan secara langsung dalam menguatkuasakan:

  • Akta Kesalahan Jenayah Syariah mengikut Akta 559

  • Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan bagi kesalahan jenayah Syariah, iaitu kesalahan berhubung dengan akidah, kesucian agama Islam dan institusinya, kesusilaan, dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya.


  • Akta Undang-undang Keluarga Islam 303

  • Suatu akta bagi mengkanunkan peruntukan-peruntukan tertentu Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan, penalti bagi yang melanggar peratuan di dalam akta ini dan lain-lain perkara berkaitan dengan kehidupan keluarga.


Cetak   Emel