CAWANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

PENGENALAN
 
Cawangan Teknologi Maklumat (CTM) satu unit baru di bawah Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP), Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Cawangan ini ditubuhkan pada 13 Disember 2007.

 
FUNGSI
 • Bertanggungjawab membangunkan sistem aplikasi baru yang efektif dan berkesan untuk kegunaan jabatan bagi memudahkan urusan seharian.
   
 • Bertanggungjawab dalam mengembangkan fungsi sistem dan menyelenggara sistem sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa.
   
 • Memberi bantuan teknikal, khidmat nasihat serta latihan berkaitan IT kepada pengguna.
   
 • Membaik pulih perkakasan komputer/ rangkaian di jabatan.
   

Proses Kerja
Piagam Pelanggan ICT